Ibland kan det vara bra att dokumentera sådant man upptäcker på fastigheten, för att påvisa eventuellt fusk och sedan visa hur det blir åtgärdat. Observera jag skrev eventuellt. Det är således inte ett påstående ännu. Sockeln på södersidan har flagnat. Först trodde jag det berodde på solens intensitet, men vadå, det är ju bara några år sedan arbetet på sockeln gjordes. Får se vad de berörda parterna säger. Här är i alla fall en bild som jag tog i dag. Ett uppsågat hål nästan i nivå med markytan cirka en decimeter. Man kan känna den gamla fasaden med handen.