Himmelen är visshet, barnaskapets tro,
Rymder av ljus här på jorden.
Helvetets mörker får ingen ro,
tar ingen plats vid de himmelska borden.
Gömmer sig i sin fångenskap.

Jag skriver nu vad jag tror utan att fördenskull mena att det är den enda sanningen, men den grundar sig på den erfarenhet jag gjort under mitt liv och den kunskap som Guds Ord har gett mig.

Himmel och helvete finns här på jorden, det ser vi dagligen bevis på, precis som vi upplever ljus och mörker, natt och dag. Psaltaren beskriver Bakaträdens dal i den gamla översättningen som tåredalen. Det är vår tid här på jorden. När vi går igenom Tåredalen så finns det källor där vi får en försmak av himmelen. Att springa förbi dessa källor är detsamma som att missa himmelens förgård. Frågan som kan inställa sig är denna: HUR BLIR DET SEDAN? Den frågan kan inte fullständigt besvaras. Bibeln ger oss endast antydningar, och det är vår tro som skall leda oss rätt. Det bästa vi kan göra är att eftersträva himmelens förgård här på jorden. Detta skriver jag också till dig som tycker att du befinner dig i helvetet. Guds NÅD har uppenbarats till räddning för ALLA människor.