Blog Image

John Andersson ifrån Godegård har slutat sina dagar på jorden och flyttat till vårt himmelska hem. Han saknades sällan på sin plats under den tid han orkade vara med i Godegårds kyrka. Dessutom var han med i Kyrkokören och hjälpte även till med arbeten av olika slag i Godegårds kyrka. John var en vänlig och trofast människa. De senaste åren bodde han på Solgläntans äldreboende. Nu får han som den gode och trogne tjänaren möta sin Herre.

Vi tackar för den tid vi fick tillsammans. Frid över Johns ljusa minne.