Blog Image

Min käre vän Lasse Sörberg har lämnat jordelivet. Han var kyrkvaktmästare i Godegård och vi arbetade tillsammans under många år. Vi hade ofta förtroliga samtal och Lasse var genom sin ärlighet och uppriktighet ett stöd för mig. Han kände folket i Godegård och visste ofta vad som förväntades av kyrkan. Lasse älskade sång och musik och han och hustrun Gun-Britt var alltid med när vi hade konserter och musikgudstjänster.

Han har nu fått flytta till sitt himmelska hem där vi alla en gång skall få mötas efter jordelivets slut Vi deltar i sorgen och saknaden med hustrun Gun-Britt och barnen med familjer. Frid över Lasses ljusa minne.