Min dialog med Henrik Kindvall, som har en hemsida i ämnet Apologetik.

Min dialog med Henrik Kindvall: Rolf skrev:Jag har läst din sida om apologetik och tycker bra om den …Jag blev intresserad av ordet Apologetik när jag läste ett brev ifrån Nordiska L´abri. Apologetik handlar alltså om försvar. Nu hoppas jag att du inte menar att man skall försvara ytterligheter, extrema företeelser i kristendomen, eller förneka att sådana skulle finnas. När det gäller vårt försvar för vår kristna tro, så tycker jag att man samtidigt måste vara ödmjuk och inse att det finns frågor som är omöjliga att svara på. När vi nu vet att jorden är rund, så har vi för alltid övergett den gamla tanken att den är platt.Vår tro måste hela tiden vara beredd på korrigering, utan att fördenskull vara ohållbar. Jag skulle gärna vilja veta vad du anser ombegreppet “klassisk kristen tro”? I den postmoderna teologin menar man att vi bör vara mera självrannsakande innan vi basunerar ut vår egen ståndpunkt som tidlös och objektivt giltig. Där är man kritisk mot den tvärsäkerhet som finns hos människor som säger att de har svaret

Henrik svarade:

Precis som du säger så är min ståndpunkt inte att försvara extrema saker eller ytterligheter, och inte heller förneka dem, utan att försvara och ge goda skäl för “klassisk kristen tro”. Jag menar att klassisk kristen tro är: Gud är treenig, Fadern, Sonen, DHA,Bibeln är Guds ord, skriven av människor klart ledda och inspirerade av Gud.Jesus är Guds son, född av Jungfru Maria genom DHA, Jesu död och uppståndelse. Vi som kristna får ta emot förlåtelse och evigt liv av nåd,pga Jesu död och uppståndelse. Gud är skaparen av den här världen.Vad det gäller postmodern teologi, så finns det både för och nackdelar. Den postmoderna teologin har en tendens att “flumma” ut i oklarheter, där man nästan inte får ta ställning alls, utan skall bilda sin egen tro och uppfattning. Man går som du säger emot en objektiv och normerande sanning, eller “rätt väg/teologi.Fördelen är att man vågar ifrågasätta saker och ting och vända ut och in på traditioner och tron. För att bemöta detta behöver vi argumentera för att det faktiskt finns en objektiv och sanning, att Bibeln är sann och leder oss rätt. Men vi behöver också lära oss av det postmoderna tänkandet att vi kanske ibland behöver presentera det på ett nytt sätt. Allt vi har i kyrkornas värld är ju inte av godo…..(Joh 14:6)

Rolf fortsatte:

Jag är helt överens med dig om vad klassisk kristen tro är. Häromdagen läste vi ur Wilfrid Stinnisens andaktsbok ett stycke som handlar om att Nya testamentet rätt kan tolkas där det finns en obruten tradition från apostlarna. Jag tror att Gud vakar över sitt ord, så att det passar för alla tider och genom Den Helige Ande ger oss den rätta tolkningen. Detta innebär att det finns en kärna i den kristna tron som alltid kommer att leva. Om vi själva försöker tolka Guds Ord utan denna kärna hamnar vi i en ankdamm där de mest vältaliga syns och hörs mest, men där vattnet blir unket. Vi behöver nytt friskt vatten, men när vi slänger ut det gamla kanske vi ska akta oss för att kasta ut “barnet med badvattnet.” Dvs. det nya och det gamla måste få plats och passa just för den tid i vilken vi lever nu.När det gäller postmodern teologi så tror jag säkert att du har mera kunskap om den än jag. Det är möjligt att den är “flummig”, som du skriver, men jag tycker att det är viktigt med ödmjukhet och självrannsakan. Det måste finnas rum för förändring i vår uppfattning. Vi måste våga att ifrågasätta utan att häxbrännas.Jag har skrivit några insändare till tidningen Dagen som handlar om den teologiska förskingring som orsakat splittring bland de kristna i vårt land. Man tror att gräset är grönare på den andra sidan, därför att man saknar andlig ledning. Det finns teologier som verkar tilltalande där man söker tolka Skriften på sitt eget sätt. Resultatet blir ofta förbränd mark. De som förespråkar sådana teologier uppträder ofta med andligt övermod. Det finns ingen ödmjukhet och det slutar ofta med misslyckande. Högmod går före fall.

Henrik svarade:

Vad det gäller den postmoderna teologin så sade jag bara att den ibland blir ganska oklar, och då behöver också den ifrågasättas. Naturligtvis behövs självrannsakan, och vi skall definitivt lägga ifrån oss det som inte är sunt inom “vår egen” lära.

FORTSÄTTNING FÖLJER