”Inte minns jag att något nämndes om att ännu en stor flyktingtragedi var på gång eller om allt lidande kriget åstadkommit..”

Så skriver Kjell Jonasson som är Svenska kyrkans missions utsände i Jerusalem/Västbanken i senaste numret av Kyrkans tidning (25/26)

Artikeln syftar på den inställning som fanns för fyrtio år sedan och som fortfarande finns ibland dem som kallar sig bibeltrogna. De menar att det som inträffade vid sexdagarskriget 1967 skall ses som Guds direkta ingripande. Nu intresserar man sig mer för att se händelserna i Mellanöstern som en tidstabell, än för det lidande kriget har åstadkommit.

”När jag tänker tillbaka slås jag av hur man så enkelt och okritiskt kunde se på konflikten, bortse från mänskligt lidande och mest intressera sig för hur skeendet passade in i ett sätt att tolka skriften, med staten Israel som tolkningsnyckel…”

”Fyrtio år har gått sedan dess, där Israel försatt sig i en allt mera utstuderad och brutal ockupation, som förstör både israelers och palestiniers framtid….”

Fortfarande använder man sig av händelserna i mellanöstern för att tolka skriften. I denna ensidiga förkunnelse glömmer man att både judar och palestinier är människor. Man använder bibeln som försvar för krigiska syften. Detta är allvarligt och djupt oroande. Du som besöker min blogg får gärna kommentera denna artikel