“Bakom epitetet världens mest sekulariserade folk finns en stark andlig hunger….det är ganska ledsamt att vår egen andliga tradition inte kan rymma vår tids andliga längtan. Det är så synd, för egentligen behövs det så lite för att återskapa förtroendet.” Så skriver Olle Carlsson, präst i Allhelgonakyrkan Stockholm i senaste numret av Kyrkans Tidning, som i dagarna kommer ut med en bok “Kristendom för ateister” Han säger vidare att .”..trons verkliga motpol är inte ett intellektuellt tvivlande, utan förtvivlan, livsleda och en känsla av övergivenhet.”

Jag tror att ärlighet och respekt är nyckelord som kyrkorna och vi själva måste ha för att återskapa förtroendet och möta den stora andliga längtan som finns närmare än vi tror. Ingen människa skall behöva känna sig främmande för kyrkan och kristendomen. Frågorna och tvivlen måste finnas, men genom vårt engagemang för det goda kan förtröstan och livsmod växa.