Att skriva blogg är en förmån vi har på grund av lagen om yttrandefrihet. Vi anser att det är självklart att få uttrycka ord och tankar, men glömmer ofta att de ord vi själva tycker känns bra att leverera, kan vara känsliga och svåra att ta emot för andra. Tungan är som en eld. Ett enda litet ord kan bli som en skogsbrand och skapa förbränd mark hos människor som vi är tillsammans med. En enda karikatyr, ett foto, en bild kan såra och sarga människor över hela världen. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, står det i bibeln. (Jak.3:2)

Man röjer sig själv så fort man öppnar munnen, eller så fort man fattar pennan, som jag gör nu. Någon läser eller hör vad det är jag vill säga. Ibland blir det missförstånd mellan sändare och mottagare och orden tolkas annorlunda än vad som var meningen. Det finns ett ordspråk som säger att av en fjäder kan det bli en höna. Jesus undervisar om ordens betydelse i Matteusevangeliets tolfte kapitel vers trettiosex: ”..för varje onyttigt ord som människan yttrar skall de få svara för på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.” Detta kan man kalla för ”ord och inga visor” av den som hade makt över orden. Det är oerhört viktigt att vi tänker på vad vi säger och inte har för bråttom.

Det är nödvändigt att förstå ordens skapande betydelse och aldrig förneka den. Om vi hade sinnesnärvaro att invänta det rätta ögonblicket, så skulle våra liv förändras och mycket av det vi sagt skulle ha förblivit osagt. Med detta menar jag inte att vi skall gå tigande genom livet, men när vi talar och skriver borde vi göra det med kärlek och omsorg om våra medmänniskor, ty .”…om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal..”(1.Kor.13:1.)

Om vi speglar oss i Guds kärleks ljus, så kan vi tala till människor. Då är inte våra sinnen förmörkade så att våra ord blir skumma. Då har vi visdom och erfarenhet och kan med frimodighet ösa av det goda som finns i hjärtats skattkammare. Vi kan förmedla hopp i hopplösheten och tro i tvivlet. Vi motverkar då den mentala försurning, som kännetecknar vår tid och som attackerar oss genom den stora mängd av information som dagligen strömmar mot oss. Vi blir bärare av ljuset från en annan värld.

Fördenskull är inte säkert att vi blir förstådda. Det kan vi inte ta för givet. Om inte Du blir respekterad, så försök ändå att respektera dem som inte tänker som Du. Det är viktigare att respektera än att bli respekterad. Var rädd om Dina heliga gränser, men respektera även andras oavsett vilken ras eller religion de representerar. Låt det finnas ett mellanrum innan Du träder in på en annans område

Vakta din tunga och Din tanke för dömande ord och förhastade slutsatser. Det är aldrig fel att vara snäll även om man är det av egenintresse.

”Välj dina ord, så att ingen du sårar. Det är nånting som du bör tänka på, välj dina ord och du slipper se tårar. Livet kan vara hårt nog ändå.”

LÄS VEROS SENASTE RAPPORT FRÅN PERU, SKAKANDE!!KLICKA HÄR

Vill Du hjälpa till ekonomiskt? Skicka Din gåva till

Konto 90 00 50 – 6, OBS! Märk:”Jordbävningen i Peru”