Vi var med på Begravningsgudstjänst i Pingstkyrkan Borensberg för Lars Ove Tonmyr. Han har efter en lång tids sjukdom nu gått ur tiden och flyttat till sitt himmelska hem. Det blev en mycket värdig gudstjänst där Pastor Sven Olof Fagerhov var officiant. Lennart Eidersjö sjöng solosångerna Det gäller av Granqvist Hannikainen och Låt mig växa stilla av Frostensson Svedlund. Musiken utfördes av Stig Zetterström. Bland annat en variation över sången Härlig är jorden. Allt var så som man kan tänka sig att Lars-Ove skulle ha önskat. Den unisona sången Jag skall gråtande kasta mig ner med text av Anders Frostensson och musik av Lennart Jernestrand och den gamla välkända pilgrimspsalmen Härlig är jorden. Sven Olof Fagerhov talade över texten där Paulus skriver till Timoteus om den goda kampen. Han påminde bland annat om den trohet med vilken Lars Ove under hela sitt liv tjänat som sångsolist och musiker och som revisor och sekreterare i Pingstförsamlingen.

Vi följde inte med till gravsättningen vid Klockrike kyrka på grund av att jag fortfarande har en del besvärefter min hjärtinfarkt. Våra tankar och vårt deltagande går till hustrun Siw och till barnen Liz, Lill och Zet med familjer. Frid över Lars Oves ljusa minne!