Blog ImageFörtröstan och framtidstro, förnöjsamhet det är en vinning. Att bli försonad med sig själv, med hela världen och med Gud. Det är befrielse från det som var.

Guds löften, min tillflykt är. De är som stjärneljus i natten. Jag följer dem, där får jag ro, att lugnt få vila i min tro, och vågar lita på att Gud är här.

En morgon jag vakna får i landet utan några gränser. Där får jag möta alla dem, som här på jorden sökt sitt hem. Där finns det läkedom för alla sår.

2008-02-12