Text & Musik: Rolf Ericson

Blog Image

Vers 2:

En dag jag tror att alla har samma språk och kunskap, ty det finns inga murar som skiljer oss från Gud. Då finns det ingen skillnad på folk och religioner, ty alla bor i samma land och gränser suddats ut.