Jag såg Göran Skyttes och Göran Greiders samtal i SVT häromdagen. Två välkända debattörer som utbytte tankar om Jesus. Detta är intressant och ett bevis för att det finns ett behov av andliga frågor. Många menar att vi är avkristnade och sekulariserade i vårt land, men jag är inte så säker på det. Det finns ett stort uppdämt behov av andlighet, men det ser inte alls ut som förr. Jag tror att vi måste vänja oss vid en ny tid där människor söker Gud på nya vägar. Detta behöver inte innebära att vi överger tanken på att Bibeln är en auktoritet, men att vi är fria att tolka de bibliska sanningarna på ett nytt sätt. Somliga menar att detta är två skilda uppfattningar och det pågår en intensiv debatt, där man slår vakt om Bibelns auktoritet på den ena sidan, och står helt fri i förhållande till bibeltexterna på andra sidan. Jag tycker att denna debatt skapar onödiga spänningar. Det vore bättre att finna en syntes av dessa uppfattningar där man inser att vi hela tiden måste ändra vår uppfattning om vad som gäller för vår tid. Vi kommer aldrig att vara färdiga även om vi anser en del sanningar vara evigt gällande.Låt mig få veta vad du tror. Skriv en kommentar.