Den här dagen är mycket betydelsefull. Ulla-Britt och jag har varit på dop i Motala kyrka. Linnea har blivit döpt, tillsammans med flera konfirmander. Vi önskar henne allt gott precis som vi sjöng i en av psalmerna: “Må din väg gå dig till mötes..”