Kan någon svara på frågan hur Jesus vill att vi ska leva? I den debatt som pågår i de kristna tidningarna finns det många som har tydliga svar. Man vet hur Jesus vill att vi ska leva. Jag är inte så säker på att man behöver veta det. Det handlar i stället om hur vi tolkar att Jesus vill att vi ska leva. Det är naturligtvis bra att ha en viss uppfattning, men Jesus var sällan riktigt tydlig. Han utmanade ofta människor att själva ta ställning i stället för att ge tydliga svar. I sin syn på den ofullkomliga människan inkluderade han de svagaste och uttalade ofta befriande ord till dem som av människor blivit skuldbelagda. Hur skulle Jesus göra i dag med människor som lever i homosexuella relationer? Skulle han tillåta dem att vara med i sin församling? Jag tror inte att det finns något svar på den frågan, men det finns många som anser att det skulle vara tveksamt. Hur gör vi? Många menar att människor som kämpar med sin homosexualitet ska få församlingens aktiva stöd och kunna fungera som församlingsmedlemmar, men menar samtidigt att de homosexuella relationerna är oacceptabla

Detta tycker jag är obegripligt. Skall inte den kristna församlingen vara en plats där alla människor skall kunna få leva tillsammans på det sätt man är skapad. Tänk om någon skulle ifrågasätta min relation till min hustru som jag levat tillsammans med i 43 år på grund av min sexualitet. Nej jag vet. Det är ingen som ifrågasätter min heterosexualitet, men blotta tanken på att jag skulle få välja mellan henne och församlingen är horribel. Det finns många kristna som lever i homosexuella relationer, men som måste leva i konflikt med den lära som förkunnas i den kristna församlingen. De är skuldbelagda och ingen gör något för att befria dem. Hur kan man påstå att man aktivt stöder dem när man samtidigt fortsätter att skuldbelägga. Detta kallar jag för dubbelmoral. Vi behöver helande upprättande miljöer där kärleken får leva över alla gränser. De som hävdar motsatsen fryser i sin egen rättfärdighet