Efter min hjärtinfarkt har jag blivit ordinerad mediciner i förebyggande syfte. Tyvärr har jag inte lyckats anpassa mig så bra till dem. Det största problemet är yrseln, som beror på de blodtryckssänkande medicinerna. Flera av medicinerna är också besvärliga för magen. Från och med i dag har min läkare föreslagit att jag skall halvera dosen för Metoprolol och Lipitor. Lipitor fick jag i stället för Simvastatin som jag hade först. De andra hjärtmedicinerna jag tar är Plavix, Enalapril och Trombyl.

Skriv gärna och berätta om Din erfarenhet av dessa mediciner.