Så här skrev min läkare:

“Sluta helt enkelt med Lipitor. Du verkar vara känslig för dess biverkningar och vi har ändå försökt. Man måste alltid väga för- och nackdelar och i ditt fall är det nackdelarna som överväger. Det är lika viktigt att Du mår bra. Var noga med vad Du äter istället.”

Risker, för och nackdelar med allt. Prövar utan Lipitor från och med i dag.