När vi säger att vi tror på Gud så innebär det att vi har förtroende för det han sagt Detta kan vi omöjligt prestera eftersom vi i grunden är tvivlande varelser. Vi behöver inte anstränga oss och inte heller hämta tron på något ställe där vi tror att den finns. Nej tron kommer till oss och genom tron kommer vi i förbindelse med Gud. När Jesus gick på jorden i människogestalt, så förklarade han att han var förbindelselänken mellan Gud och människa. Han var Gud, men han var också människa. När de såg honom, såg de en människa, men när de kom till tro, så trodde de på Gud som hade sänt honom. Jesus blev deras förbindelselänk till Gud. Trots detta tvivlade de. Till och med de närmaste lärjungarna gjorde det. De var så tröga till att begripa det han sagt om sig själv. Lärjungen Tomas kunde inte tro när de andra sa att de hade sett Herren. Han kunde inte tro förrän han själv fick se. Han tyckte säkert att vännernas berättelse var obegriplig. Det var inget underligt med det. Vi känner säkert igen oss. När andra berättar obegripliga saker vill vi gärna analysera och ifrågasätta. Nu är det väldigt trösterikt att läsa att Tomas inte behövde lämnas i sitt tvivlande tillstånd. Han fick ett särskilt möte med Jesus. Han fick se och kunde därför tro. Men så läser vi slutet av berättelsen när Jesus säger till Tomas: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett, men ändå tror.” Hur är detta möjligt? Hur skall vi kunna tro utan att se? Om vi läser vad Gud har sagt i sitt ord så är detta omöjligt att prestera. Dessutom är det omöjligt att finna nåd hos Gud utan tro eftersom den rättfärdige skall leva genom sin tro. Allt detta verkar motsägelsefullt, men låt mig förklara vad det handlar om. Tron kommer till oss om vi vill. Den kommer genom evangeliet. Vi kan öppna dörren för evangelium och vi kan ta emot det. Det säger “klick” precis som när man blir kär. Vi ställs inte inför något krav att vi måste tro. Tron infinner sig som en gåva, precis som kärleken är en gåva, därför att vi öppnar oss för evangelium. Detta är också tecknet på att Gud är där. Där barmhärtighet och kärlek är. där är också Gud, sjunger vi i en sång. Tron medför att vi kan ta emot kärlek utan att kunna betala den. Käre vän som läser detta: ”Jag vill verkligen bedja till Gud för Dig, att Du skall få uppleva detta.” Du kan ha fullt förtroende för budskapet Gud älskar Dig!