Det här är mitt sätt att förkunna det budskap jag tror att jag fått från Gud. Det här låter väldigt ”överandligt”, men det är inte meningen att det skall uppfattas så.

Det finns en skepsis mot bloggande, ja till och med en rädsla hos en del, att ge uttryck i skrift för vad man känner. Jag är nog för naiv för att förstå detta eftersom jag tycker att det är en förmån att få skriva och säga sin mening. Det som kallas för yttrandefrihet skall man vara tacksam för.

Att få säga sanningen är däremot inte alltid så lätt. Sanningen kan vara både obekväm och obehaglig. Mycket av det som sägs och skrives är ofta effektsökeri och detta är inte alltid detsamma som sanningen utan det kan i stället skymma sanningen.

Vem kan föra fram sanningen så att den både syns och hörs i en värld som är full av lögner? Det finns nog ingen som kan göra det på ett fullkomligt sätt. Att vara ett sanningsvittne måste innebära att våga ge uttryck för det man kommit fram till med en ödmjuk insikt om att man bara har en liten del av sanningen.

Det är inte säkert att de som hörs och syns mest är de mest sanningssägande vittnena. Låt oss inte underskatta vår egen betydelse i det här avseendet, men låt oss fråga: ”Vad är det som driver oss?” Om vi själva vill stå i centrum, vilket vi ofta vill, så skymmer vi honom som själv är sanningen och livet. Ställer vi honom i centrum så ser vi plötsligt vårt liv ur ett annat perspektiv.

Då är det inte längre rädslan som driver oss. Rädslan för att vi inte skall få tillfälle att synas, att finnas till, driver oss ofta in i felaktiga positioner. Vår egen identitet är oerhört viktig, men vad är det vi identifierar oss med. Vilka är våra förebilder? Om det är Jesus som blir centrum i vårt sökande efter sanningen, så kan det inte bli annat än kärleken som driver oss. Ett tvingande måste enligt Paulus. Ett kärlekens måste. Kärlek till vad? Till vem? Till honom som är vägen, sanningen och livet. Älskar du honom? Alskar du sanningen? Jag vill vara ett vittne för sanningen. En ”straight-talker.” Jag önskade att fler ville ansluta sig till Sanningsrörelsen.