Om man tror på Gud, så kan man fördenskull inte avfärda en hel del av Christer Sturmarks och Humanisternas åsikter mer än på några väsentliga punkter. Att tro på Gud är en livshållning, som jag bestämmer mig för att följa lika mycket som att förneka Gud. Om man aktivt arbetar för att utrota religionen, så tror jag att man företar ett meningslöst och omöjligt arbete. Religionsfrihet och möjlighet att utöva sin religion bereder i de allra bästa och flesta fall till människors välgång och lycka, men i en del fall precis som Sturmark hävdar till förtryck och diskrimenering av människor. Jag tror nog att de flesta är överens om att det finns en oerhörd kraft i religionerna. Om denna kraft kan användas till att rädda miljön, så behöver många broar byggas. ”Teologiskt vilar miljöengagemanget på det dubbla kärleksbudet. Och i miljöarbetet kan religionerna bidra med hopp om att det går, och med stöd till politiker som vågar tänka långsiktigt.” Detta menar ärkebiskop Anders Wejryd, som är intiativtagare till Interfaith Climate Summit i Uppsala 28-29 november.

Jag tycker att Christer Sturmark försvarade sina åsikter, kanske inte på ett övertygande, men ändå på ett modigt sätt i TV-programmet i svt2 Annas eviga. Jag gillar Annas sätt att ställa frågor. Hon frågade bland annat: “Vad är det som driver dig att kämpa som du gör?” Jag tycker att man borde fråga den stora majoriteten av människor i vårt land: “Varför är man så likgiltig i dessa frågor?” Detta är kanske ett felaktigt påstående. Människor är inte likgiltiga, men man vågar inte ge uttryck för sin åsikt just i dessa frågor. Jag frågar: “Varför?”

Självklart är det så att många, inklusive Sturmark har svårt att förstå religionernas betydelse. Detta är svårt när det är så många som envist håller fast vid en bokstavlig tolkning. De flertusenåriga gamla bibeltexternas förmedlar en gammal världsbild. Om man å ena sidan håller fast enbart vid vetenskapens syn på de existentiella frågorna så är man lika låst som om man håller fast vid bibelns bokstavliga tolkning. Tron på den moderna biologins vetenskap behöver inte innebära något problem för den som tror att bibeln inte ger oss en fullständig bild av det som pågår. Att få tro på Gud och i bönen uppleva hans närhet är en väsentlig rättighet att slå vakt om. Låt oss hjälpas åt att bygga broar mellan religionerna och även en bro till Humanisterna, så att vi blir trovärdiga. Alla behövs så innerligt väl! Kärleken övervinner rädslan.