En gudsvind svepte fram över vattnet. Det hände i skapelsens början. Gud hade kontrollen över det som hände. Varje detalj fanns med. Och bland det första som hände var att visheten skapades.

Gud hade således sällskap med visheten när han började sitt skapelseverk. Visheten var som ett barn hos honom och när världen sedan var skapad så fortsatte visheten att leka i Guds värld.

Gud upprättar alltjämt kontrollen genom visheten. En detaljerad kontroll utan vilken vår jord för längesedan varit ödelagd av de kaosmakter som råder.

En gudsvind sveper fram och vi behöver därför inte bekymra oss om utgångsläget. Gud skall segra genom visheten. Det är klokt att inse detta och det är dåraktigt att förneka det.

Den som finner mig säger visheten, finner livet och vinner Herrens välbehag. Jag, visheten, är granne med klokheten, hos mig finnes kunskap och omdöme. Att frukta Herren är att hata det onda. Jag hatar högfärd och övermod, onda handlingar och falska ord. Jag ger råd och skänker framgång, hos mig finns insikt, hos mig finns kraft.

En gudsvind sveper fram i sällskap med visheten. Önskar att den skall blåsa in över dem som har makt och inflytande på vår jord. In i Vita huset, in i Förenta Nationerna, i EU:s parlament och i alla världens regeringar, in i hem och skolor, på arbetsplatser. över vårt lilla avlånga land, ja över hela vår värld och över mig. Visheten skall segra över dårskapen

Blås på mig skaparvind, eviga andedräkt, så att till kropp och själ jag blir renad och hel och läkt. Gud sänder Anden ut. Jorden förnyas då Låt också genom mig i dag, Herre din livsström gå.